Kaasiku 02.09
Lihula päevak
Lihula paevak 2
KSL 2020

Põhikiri

Põhikiri on hetkel uuendamisel. Ettepanekud põhikirja kohta võib esitada okasorienteerumisklubi@gmail.com

Kehtiva põhikirja leiate siit:

Põhikiri

Arengukava

Arengukava 2006-2017 (pdf)
Arengukava lisa (pdf)