Kaasiku 02.09
Lihula päevak
Lihula paevak 2
KSL 2020

Juhatuse töö

Läänemaa OK Okas juhatuse otsused

Otsused tehakse teatavaks klubi liikmetele ja avaldatakse kodulehel.

2016

Üldkoosoleku otsused 11.05.2016

1. Otsustati, et edaspidi klubi ei kata täiskasvanute võistluskulusid, kuid vajaduse korral katab alaealiste võistluskulud kui juhatust on vajadusest eelnevalt informeeritud ning kui kulud on piisavalt põhjendatud. 

2. Otsustati kinnitada Läänemaa Orienteerumisklubi Okas 2015. a majandusaasta aruande.

3. Otsustati, et OK Okas juhatuse liikmed on alates 25.09.2016 Peep Aedviir, Grete Kindel, Ivo Muru, Erika Laherand ja Margus Krips.

4. Päevakute korralduse osas otsustati, et kui tulemustest on näha, et rada on läbitud mitmekesi koos, siis on rajameistril õigus osalejate punktisummat vähendada 20 punkti võrra, päevaku kohta. Reegel kehtib nii täiskasvanute kui ka laste osas. Reegel rakendatakse alates 07.09.2016 ning viiakse sisse päevakute juhendisse. 

5. Juhatusele tehti ettepaneku korraldada rajameistritele koolitus, mis juhatuse poolt võeti teadmiseks ning lubati uurida koolituse korraldamise võimalusi.

Juhatuse otsused 11.04.2016

1. Otsustati, et 29.-30. juulil 2016 toimuvad Haapsalu ja Peraküla võistlused on edetabeli võistlused.

2. Leida lisarahastust Piirsalu orienteerumiskaardi koostamiseks.

3. Luua OK Okas liikmetele meililist info paremaks vahetamiseks.

Juhatuse otsused 03.03.2016

1. Otsustati kinnitada 2016. aasta päevakute juhend.

2. Otsustati päevakute tasu tõsta 3 eurole ning SI-kaardi rendi hind jätta samaks ehk 1 eurole. 

Juhatuse otsused 26.01.2016

1. Otsustati, et igal OK Okas liikmel on õigust taotleda toetust võistlustel osalemiseks, kuid enne taotluse esitamist tuleks sellest informeerida juhatust ning teisi liikmeid. Taotluse koostab isik, kes soovib võistlusel osaleda ning selle kinnitab juhatus. Juhatus ei aktsepteeri taotlusi, milles suhtes pole varasemalt kokkulepet saavutatud. 

2. Kinnitada 2016. a päevakute rajameistrid ja kuupäevad.

2015

Juhatuse otsused 07.12.2015

1. Koostatakse orienteerumiskaart Piirsalu piirkonna kohta.

2. Kodulehele lisatakse varustuse rendihinnakiri ning kord.

3. Läänemaa parimate sportlaste valimise raames esitati Ok Okase nimel nominentide nimekiri.

4. Otsustati uuendada ning korrigeerida 2016. aasta võistluste ja päevakute juhendeid.

Juhatuse otsused 16.11.2015

1. 2015. aastal tellitakse Kuliste ja Kaasiku-Marimetsa kaartide uuendus. 

2. Soetatakse tagavara juhtjaam.

3. Uuritakse "RaceManager" otstarbekust ning vajadusel lisatakse tarkvara soetamine 2016. aasta eelarvesse. 

4. 2016. aastal Läänemaal toimuva Eesti Seeniorspordi ja Spordiveteranide Liidu spordimängude võistluse raames orienteerumist OK Okas ei organiseeri.

Juhatuse otsused 02.11.2015

1. Kultuurkapitalile esitatakse taotlus võistlejate transpordikulude katmiseks.

Juhatuse otsused 02.10.2015

1. Juhatuse liikmete otsus ühehäälselt kinnitada juhatuse esimeheks Märt Järvik.

2. Võistluste koordinaatoriks on Ivo Muru, raamatupidamisega tegelevad Maarika Leht ja Ülle Raudsepp, kommunikatsiooni eest vastutab Grete Kindel. Päevakute korralduse eest vastutab Märt Järvik.

Üldkoosoleku otsused 25.09.2015: 

1. OK Okas juhatuse liikmed on Peep Aedviir, Grete Kindel, Ivo Muru, Märt Järvik, Maarika Leht.

2. OK Okas kehtestab alates 01.01.2016 uued liikmemaksud: kuni 60 aastastele 15 eurot aastas ning üle 60 aastastel 5 eurot aastas.

3. Korraldada kevadhooajal 6 päevakut ja sügishooajal 5 päevakut.

4. Äriregistris asendatakse olemasolev aadress uue aadressiga, milleks on Haapsalu mnt 9, Palivere, Lääne-Nigula vald, Läänemaa. Põhikirjas jäetakse täpne aadress välja, määratletakse ainult valla täpsusega.

2013

Juhatuse otsus 2013013: Kinnitada Läänemaa Orienteerumisklubi Okase poolt võistkondade osavõtutasu tasumine.

Juhatuse otsus 2013012: Kinnitada võistkondade alljärgnevad koosseisud: Võistkond OK Okas - Jaanus-Janari Kogerman (EOL kood 5789), Elina-Emiilie Leht (EOL kood 6671), Aivar Leht (EOL kood 5485), Ülle Raudsepp (EOL kood 709) ja Peep Aedviir (EOL kood 8317). Võistkond OK Okas II - Maarika Leht (EOL kood 8319), Ain Birk (EOL kood 1204) ja Rein Hanstein (EOL kood 3277).

Juhatuse otsus 2013011: Kinnitada Läänemaa Orienteerumisklubi Okast esindavateks võistkondadeks 21.04.2012 aastal Vastseliinas toimuval 53. Jüriööjooksul Okas I ja Okas II.

Juhatuse otsus 2013010: Volitada Mati Kallemets klubi esindajaks Lääne Maakonna Spordiliit Läänela üldkogul 19.04.2013.

Juhatuse otsus 2013009: Rahuldada Mati Kallemetsa taotluse osaliselt ning kompenseerida Mati Kallemetsa 2012 aastal tehtud kulutusi võistlus- ning treeneri koolitustegevustele kokku summas 320,00 eurot. Võttes arvesse 2012. aasta jooksul tehtud makseid, siis maksta Mati Kallemetsale välja 159,36 eurot.

Juhatuse otsus 2013008: Kinnitada 2013. aasta päevakute juhend.

Juhatuse otsus 2013007: Saata 23.03.2013 Tartus toimuvale EOL´i üldkogule juhatuse esimehe Reimo Reimer´i. Esindaja sõidukulud kompenseeritakse sõidupäeviku alusel.

Juhatuse otsus 2013006: Esitada EOL´i taotlus EOL´i noortelaagri korraldamiseks 14.-18.07.2014 Tuksis.

Juhatuse otsus 2013005: Juhatus otsustas, et rajameistri tasu ühe võistluse kohta on 20 eurot (koos maksudega) + sõidukulude kompensatsioon sõidupäeviku alusel. Kõikide rajameistritega sõlmitakse enne hooaja algust töövõtuleping. Rajameistri abilistel on võimalik esitada juhtusel sõidukulude kompensatsiooni taotlus sõidupäeviku alusel. Iga kuu lõpus juhatus kinnitab rajameistri päevku(te) aruande ning välja makstava tasu suurused ja korraldab väljamakse.

Juhatuse otsus 2013004: Peatada 2012 aasta liikmemaksu mitte tasunud klubi liikmete liikmeõigused kuni maksu tasumiseni või juhatuse muu otsuseni.

Juhatuse otsus 2013003: Esitada klubi 2012 majandusaasta aruanne klubi üldkoosolekule kinnitamiseks.

Juhatuse otsus 2013002: Kutsuda kokku klubi üldkoosolek toimumisajaga 22. märts 2013 Haapsalus Posti tn 34 (Haapsalu linnavalitsuse maja) algusega 18:30 ning eeldatava lõpuga 20:30.

Juhatuse otsus 2013001: Kinnitada 2013. aasta kevadise üldkoosoleku päevakord.

2012

Juhatuse otsus 2012014: Korraldada 2013. aastal Läänemaa orienteerumispäevakud järgmise graafiku alusel
1) 10.04.2013 Haapsalu Sprint 
2) 16.04.2013 Palivere Öine
3) 24.04.2013 Lihula Lühirada
4) 1.05.2013 Paralepa Eri-O + Tava
5) 8.05.2013 Tuksi Tava, päev enne koolinoorte MV
6) 15.05.2013 Keedika Retro
7) 22.05.2013 Kuliste Tava
8) 29.05.2013 Kaasiku-Marimetsa Tava 
9) 5.06.2013 Roosta Tava, suvehooaja lõpp
10) 21.08.2013 Kastani Lühirada
11) 28.08.2013 Kaasiku Tava
12) 4.09.2013 Pullapää Lühirada
13) 11.09.2013 Paralepa Eri-O + Tava
14) 18.09.2013 Palivere Öine

Juhatuse otsus 2012013: 6.-7.07.2013 korraldada kahepäevane Peraküla võistlus koostöös OK Kape´ga, millest esimese päeva võistlus on ka Läänemaa MV. Rajameister on kas Meelis Zimmermann või Arne Kivistik, peakorraldaja Aivar Leht. 07.05.2013 korraldada Läänemaa Koolispordi Liidu 2013 MV Tuksis. Rajameister on Arne Kivistik ja peakorraldaja Reimo Reimer. 

Juhatuse otsus 2012012: Saata 17-18.11.2012 Põlvamaal Taevaskojas toimuvale EOL´i sügisele üldkogule klubi juhatuse liige Erika Raudsepp. Klubi vahenditest kompenseerida täies ulatuses majutuse ja toitlustuse kulud nende päevade eest. 

Juhatuse otsus 2012011: Saata 02-04.11.2012 Hiiumaal toimuvale EOL´i poolt toetatavale kaardistajate koolitusele klubi liige Peep Aedviir. Klubi vahenditest kompenseerida täies ulatuses osavõtutasu ning praami piletid.
Juhatuse otsus 2012010: Kinnitada klubi liikmete nimekirja Kadri Kanne, Kristi Kanne, Keiu Kaev, Toomas Liiva, Pille Kaisel, Marika Matvei ja Ivi Õunapuu.

Juhatuse otsus 2012009: OK Okase liikmete nimekirja kinnitati Merili Mets ja Marek Pragi.

Juhatuse otsus 2012008: Spordiliit Läänela üldkoosolekul 21. mail esindab OK Okast Maarika Leht.

Juhatuse otsus 2012007: Kinnitada Läänemaa MV 2012 juhend.

Juhatuse otsus 2012006: Kinnitada Läänemaa Orienteerumisklubi Okase poolt võistkondade osavõtutasu tasumine.

Juhatuse otsus 2012005: Kinnitada võistkondade alljärgnevad koosseisud: võistkond Okas I - Jaanus-Janari Kogerman (EOL kood 5789), Elina-Emiilie Leht (EOL kood 6671), Aivar Leht (EOL kood 5485), Erika Raudsepp (EOL kood 4162) ja Tarvi Viik (EOL kood 1874) ja võistkond Okas II - Peep Aedviir (EOL kood 8317), Mati Kallemets (EOL 972), Maarika Leht (EOL kood 8319), Ülle Raudsepp (EOL kood 709), Reimo Reimer (EOL kood 14161).

Juhatuse otsus 2012004: Juhatuse otsus 2012004: Kinnitada Läänemaa Orienteerumisklubi Okast esindavateks võistkondadeks 21.04.2012 aastal Vastseliinas toimuval 53. Jüriöö jooksul Okas I ja Okas II.

Juhatuse otsus 2012003: Kinnitada 2012. aasta kolmapäevakute juhend.

Juhatuse otsus 2012002: Mitte valida klubi juhatuse aseesimeest.

Juhatuse otsus 2012001: Valida klubi juhatuse esimeheks Reimo Reimer.