Kaasiku 02.09
Lihula päevak
Lihula paevak 2
KSL 2020

Läänemaa orienteerumiskolmapäevakud 2013 juhend

1. Start ja finiš

Start on tavaliselt avatud kell 17:00-19:00.  Septembris toimuvatel päevakutel on start avatud 17:00-18:00.
Finiš suletakse 1 tund pärast stardi sulgemist.

Öistel päevakute stardi ja finiši aja määrab rajameister ning see avalikustatakse vähemalt nädal enne toimumist klubi kodulehel.


2. Stardimaks ja SI rent
Stardimaks – 2 EUR. 2 EUR. 1995. aastal ja hiljem sündinud tasuta.

SI rent – 1 EUR. 1995. sastal ja hiljem sündinud tasuta.


Renditud SI pulga kaotamise korral tasu – 30 EUR.

3. Võistlusklassid
MN 12, 14, 16, 18, 21, 40, vaba, nöörirada

Vabaklass – võistleja koostab endale ise sobiva pikkuse ja punktidega raja. Vabaklassis võib osaleda ka mitmekesi ja koos juhendajaga.
Nöörirada – lapsed vanuses kuni MN10.

3.1. Õige võistlusklassi valimine
Võistlejad, kes on alla 21 aasta vanad, kuuluvad oma vanuseklassi selle aasta lõpuni, mil neil täitub klassitähises näidatud vanus. Nad võivad võistelda vanemates vanuseklassides kuni 21 kaasa arvatud.

(Näiteks: võistlejad, kes saavad sel aastal 13 või 14 aastat vanaks, osalevad mõlemad klassi 14 arvestuses. Võistleja, kes on praegu 14-aastane, aga saab novembris 15, peab jooksma klassis 16.)

Võistlejad, kes on üle 21 aasta vanad, kuuluvad oma vanuseklassi selle aasta algusest, millal neil täitub klassitähises näidatud vanus. Nad võivad võistelda nooremates vanuseklassides kuni 21 kaasa arvatud.

4. Rajad
Igal päevakul on valida 3 raja vahel, millest võistleja ise valib endale sobiva. Päevakutel võivad olla kõik tavarajad, kõik sprindirajad või üks tavarada asendatud eriformaadiga rajaga. Täpsem info, milliseid radasid mingil päevakul joosta saab, on kirjas konkreetse päevaku juures kalenderplaanis.

4.1. Tavarajapäevakul valib võistleja ise sobiva raja järgmiste seast:
R1 min. 6  km (tehniline); 
R2 3,5-4,5 km (keskmine);
R3 1,5-2,5 km (lihtne).

4.2. Erirajaga päevakul valib võistleja ise sobiva raja järgmiste seast:
R1 erirada, kus joostakse tavapärasest erinevat formaati.
R2 3,5-4,5 km (keskmine) – tavarada;ka erirada
R3 1,5-2,5 km (lihtne) – tavarada.

5. Tulemuste arvestamine
Päevakute üldarvestusse lähevad 10 paremat tulemust. Mitmel rajal jooksmisel samal päeval läheb arvesse esimese stardiga saadud tulemus.
Koondtulemused: võrdse punktisumma korral määrab suuremate punktidega kohtade arv, nende võrduse korral viimase päevaku tulemus, kus osalesid mõlemad võistlejad.

Punkte antakse järgmiselt:
R1: 1.koht - 100 punkti, 2.koht 95, 3.koht 90, 4. 87, 5. 85, 6. 84 jne.

R2: 1.koht - 80 punkti, 2.koht 75, 3.koht 70, 4. 67, 5. 65, 6. 64 jne.

R2 erirada: – 1.koht – 90 punkti, 2.koht – 85, 3.koht – 80, 4. 77, 5. 75, 6. – 74 jne.

R3: 1.koht - 60 punkti, 2.koht 55, 3.koht 50, 4. 47, 5. 45, 6. 44 jne.


Punktiarvestus:

Eraldi arvestust peetakse M ja N klassides.

Punktid antakse radade R1, R2 ja R3 paremusjärjestuse alusel N ja M klassidele eraldi.  Seejärel viiakse osalejad koos saadud punktidega vanusejärgsesse võistlusklassi.

Rajameistri punktid:  rajameister saab ühe korra eest R1 esikoha punktid ja teiste kordade eest oma jooksude keskmised punktid.


6. Auhinnad
Auhindade hulga võistlusklassides otsustab korraldaja pärast lõplike tulemuste selgumist. Üldjuhul autasustatakse võistlusklasside MN 12,14,16,21,40 esikolmikut.
Autasustatakse kõiki nöörirajal osalenuid.
Üldarvestuses auhinna saamiseks tuleb osaleda vähemalt 5 orienteerumispäevakul.
Korraldajad ja toetajad võivad välja panna lisaauhindu.

7. Aus mäng
Kõik osalejad peavad rajale startima üksi, v.a. vabarada ja nöörirada.

Korraldus: peakorraldaja - Märt Järvik (mart@lteed.ee), IT - Peep Aedviir (aedviir@gmail.com)