Kaasiku 02.09
Lihula päevak
Lihula paevak 2
KSL 2020

Kohtumiseni Dirhamis

Peraküla 2013 Dirhami, 06.-07. juulil 2013

LMV

Toimub Paralepas 11.09.2013 koos päevakuga.

OK Okas

__________________________________________________________

Kaugused startideni:

Esimene päev 06.07 - 350 m

Teine päev 07.07 - 750 m.

Ajakava

06.07 – lühendatud tavarada, koos LMV’ga, startide algus 14:00

07.07 – tavarada, startide algus 11.00

Võistlusklassid

  • N14, N18, N21A, N21B, N40, N50, N60, N70
  • M14, M18, M21A, M21B, M40, M50, M60, M70, M80

Radade pikkused

06.07 – lühendatud tavarada, koos LMV’ga

Klass  Km KP Klass Km KP

N14    2,3  4   M14   2,7   6

N18    3,6  11   M18   4,6  12

N21A  4,6 12  M21A  6,4 17

N21B  4,6 12  M21B  6,4 17

N40    4,6 12  M40    6,4 17

N50    3,6  11   M50    4,6 12

N60    3,6  11   M60    4,6 12

N70    3,6  11   M70    4,6  12

                     M80    4,6  12

07.07 – tavarada

Klass Km  KP  Klass Km KP

N14   4,0   12    M14   5,2  11

N18   5,2  11   M18   6,7  14

N21A 6,7  14   M21A 9,3  20

N21B 5,2  11   M21B 6,7  14

N40   5,3  16   M40   7,2  14

N50   5,2  11   M50   6,7  14

N60   4,0    12   M60   5,3  16

N70   4,0    12   M70   5,2  11

                      M80   4,0    12

Lisaks on avatud rada (valikorienteerumine) kohapeal registreerimisega.

Kaart

Dirhami 2012010 1:10 000, H 2,5 m. 
Kaart A4.
Kaardil on punkti number järjekorranumbri kõrval. Lisalegende ei ole. 
Kaardistus Meelis Zimmermann 2011-2012. 
Aluseks Lidar andmed, Eesti põhikaart ja varasemad o-kaardid.
Varasemad kaardid: Dirhami 2009042 ja Rooslepa 2010034.

Rajameister

Meelis Zimmermann

Võistluskeskus

1. päev: Võistluskeskus on Dirhami bussipeatuses. Parkimine Dirhami sadama parklas.
2. päev: Dirhami sadama vahetus läheduses.

Liiklusohutus

Võistlejatel tuleb võistluste ajal  järgida kehtiva Liiklusseaduse  § 22 (3 ja 4 ),  § 24 (2),  §25 ( 1, 2 ja 8 ) ning § 26 (2) nõudeid.

§ 22. Jalakäija asukoht teel
(3) Teel, kus sõidukitele kehtestatud suurim kiirus on suurem kui 20 kilomeetrit tunnis, peab jalakäija liikuma kõnniteel, selle puudumisel teepeenral. Nimetatud kohtade puudumise või liikumiseks sobimatuse korral võib jalakäija liikuda sõiduteel ainult selle ääre lähedal.

(4) Kahesuunalisel eraldusribata asulavälisel teel, kus puudub kõnnitee, peab jalakäija liikuma ainult vasakpoolsel teepeenral, selle puudumise või liikumiseks sobimatuse korral aga sõiduteel selle vasaku ääre lähedal, sõidukeid takistamata. Halva nähtavuse korral või pimeda ajal valgustamata teel tohib sõiduteel mitmekesi liikuda ainult ühes reas üksteise järel.

§ 24. Sõidutee ületamise kohad
(2) Kui käigusillale või -tunnelisse mineku koht, ülekäigurada, ülekäigukoht või ristmik ei ole kaugemal kui 100 meetrit, peab jalakäija sõiduteed ületama ainult nende kaudu. Nimetatud kohtadest kaugemal kui 100 meetrit tohib jalakäija sõiduteed ületada ainult siis, kui sõidutee on mõlemas suunas hästi näha ja sõidutee ületamisega ei tekitata liiklusohtu.

§ 25. Sõidutee ületamise nõuded
(1) Sõiduteed ületades ei tohi jalakäija asjatult viivitada ega seisma jääda. Rula, rulluiske või -suuski, tõukeratast või -kelku või muid sellesarnaseid vahendeid kasutav jalakäija peab sõidutee ületama jalakäija tavakiirusega.

 (2) Jalakäija peab sõidutee ületama lühimat teed mööda, ohutussaare olemasolul selle kaudu.

(8) Kui reguleerimata kohas sõiduteed ületav jalakäija on seisma jäänud sõidukile tee andmiseks, võib ta edasi minna alles siis, kui on veendunud ülemineku ohutuses

§ 26. Jalakäija liiklemise keeld

Jalakäija ei tohi:
1) ületada sõiduteed kohas, kuhu on jalakäijaliikluse tõkestamiseks paigaldatud piire, ja asulas eraldusribaga teel väljaspool käigusilda, -tunnelit, ülekäigurada või ülekäigukohta;
2) minna sõiduteele seisva sõiduki või muu takistuse varjust veendumata, et ei lähene sõidukit;
3) liikuda kiirteel;
4) liikuda eraldusribaga sõiduteel eraldusriba kõrval ega piki eraldusriba, kui sellel pole kõnniteed.

Maastik

Luitemännikud. Läbitavus enamasti väga hea. Maastiku kirdeosas on märjad sood ja soised alad.

Märkesüsteem

SPORTident elektrooniline märkesüsteem. Registreerimisel märkige oma SI-kaardi number, kui see erineb EOL andmebaasis olevast, või rendisoov. SI-kaardi renditasu: 1€.

Registreerimine

Kuni 02. juulini 2013 Interneti Võistluskeskuse kaudu: https://www.osport.ee/
Koos registreerimisega tasuda ka osavõtutasu OK Okas arveldusarvele 1120142656 (Swedbank).
Hilinejaid registreeritakse olemasolevate reservkohtade piires.

Osavõtutasu

MN14-18    Tasuta/1. päev; 3€/2. päev. 

MN21-60    8€/päev

MN70, M80 5€/päev

Autasustamine 

Arvestust peetakse kahe päeva kokkuvõttena. Põhiauhindadeks on Arne Kivistiku raamat „Looderanniku maastikuväärtused“, lisaks on eriauhindu LMV-2013 06.07.2013 arvestuses.

06.07.2013 Peraküla 2013 1. päeval lühendatud tavaraja ajal toimub samaaegselt ka Läänemaa MV 2013.

Läänemaa MV arvestuses osalevad Läänemaa elanikud ja/või Läänemaa orienteerumisklubide liikmed.

Võistlusklasside MN21 võitjad saavad maakonna meistri nimetuse, MN21 arvestusse võetakse  klassides  MN21A, MN21B, MN40 võistelnud võistlejad. Võistlusklasside MN14 võitjad saavad maakonna noortemeistri nimetuse. Võistlusklasside MN18 võitjad saavad maakonna juunioride meistri nimetuse. Võistlusklasside MN50 võitjad saavad maakonna veteranide meistri nimetuse, MN50 arvestusse võetakse  klassides  MN50, MN60, MN70, M80 võistelnud võistlejad.

LMV esikolmikule antakse Lääne Maakonna Spordiliidu medal ja diplom.

Avatud rada

Avatud rajal pakume valikorienteerumist (kaardil on kõik KP-d). Osavõtutasu 5€, tasumine kohapeal.

Majutus

Toitlustamine

Dirhamis on toidukauplus avatud 10-22.

Sadamas on avatud kohvik

Pesemine

Pesemine ja WC asuvad sadamahoones. 

Sadama lähedal ka ujumisvõimalus, liivarand.

Puhkevõimalused

Dirhami vahetus läheduses on ujumisrand.
RMK Nõva puhkeala: http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/puhkealad/nova-puhkeala


Korraldajad

OK Okas, Peraküla Kompass

Toetajad