Kaasiku 02.09
Lihula päevak
Lihula paevak 2
KSL 2020

Kuupäev Koht Info RM Tulemused Rajad
1 15.04.2105 Kuliste

INFO

öine

 

Aivar

Tulemused

Vaheajad

R1

R2

R3

2 22.04.2015 Tuksi

INFO

tavarada

Arne

Tulemused

Vaheajad

3 29.04. 2015 Haapsalu (Kastani)

INFO

lühirada

Maarika

Tulemused

Vaheajad

4 06.05.2015 Peraküla

INFO

tavarada

Arne

Tulemused

Vaheajad

5 13.05.2015 Haapsalu (Paralepa)

INFO

tavarada

Reimo

Tulemused

Vaheajad

6 20.05.2015 Palivere

INFO

tavarada

Stardikoht

Mati

Tulemused

Vaheajad

7 27.05.2015 Haapsalu (vanalinn) INFO Elina Tulemused
Vaheajad
Suvevaheaeg
8 02.09.2015 Kaasiku

INFO

tavarada

stardikoht

Renek

Tulemused

Vaheajad

9 09.09.2015 Roosta

INFO

tavarada

stardikoht

Arne

Tulemused

Vaheajad

10 16.09.2015 Lihula

INFO

tavarada

stardikoht

Pille

Tulemused

Vaheajad

11 23.09.2015 Kaasiku-Marimetsa

INFO

tavarada

stardikoht

Evelyn

Tulemused

Vaheajad

Hooaja lõpetamine

PÄEVAKUD 2015 

1. Start ja finiš

Start on tavaliselt avatud kell 17:00-19:00.  Septembris toimuvatel päevakutel on start avatud 17:00-18:00, kui ei ole märgitud teisiti.
Finiš suletakse 1 tund pärast stardi sulgemist.

Öistel päevakute stardi ja finiši aja määrab rajameister ning see avalikustatakse vähemalt nädal enne toimumist klubi kodulehel.

2. Stardimaks ja SI rent
Stardimaks – 2 EUR. 2 EUR. 1997. aastal ja hiljem sündinud tasuta.

SI rent – 1 EUR. 1997. aastal ja hiljem sündinud tasuta. 

Renditud SI pulga kaotamise korral tasu – 30 EUR.

3. Võistlusklassid
MN 10, 12, 14,18, 21, 40, vaba, nöörirada

Vabaklass – võistleja koostab endale ise sobiva pikkuse ja punktidega raja. Vabaklassis võib osaleda ka mitmekesi ja koos juhendajaga.

3.1. Õige võistlusklassi valimine
Võistlejad, kes on alla 21 aasta vanad, kuuluvad oma vanuseklassi selle aasta lõpuni, mil neil täitub klassitähises näidatud vanus. Nad võivad võistelda vanemates vanuseklassides kuni 21 kaasa arvatud.

(Näiteks: võistlejad, kes saavad sel aastal 13 või 14 aastat vanaks, osalevad mõlemad klassi 14 arvestuses. Võistleja, kes on praegu 14-aastane, aga saab novembris 15, peab jooksma klassis 16.)

Võistlejad, kes on üle 21 aasta vanad, kuuluvad oma vanuseklassi selle aasta algusest, millal neil täitub klassitähises näidatud vanus. Nad võivad võistelda nooremates vanuseklassides kuni 21 kaasa arvatud.

4. Rajad
Igal päevakul on valida 3 raja vahel, millest võistleja ise valib endale sobiva. Päevakutel võivad olla kõik tavarajad, kõik sprindirajad või üks tavarada asendatud eriformaadiga rajaga. Täpsem info, milliseid radasid mingil päevakul joosta saab, on kirjas konkreetse päevaku juures kalenderplaanis.

4.1. Tavarajapäevakul valib võistleja ise sobiva raja järgmiste seast:
R1 min. 6  km (tehniline);  
R2 3,5-4,5 km (keskmine); 
R3 1,5-2,5 km (lihtne).

4.2. Erirajaga päevakul valib võistleja ise sobiva raja järgmiste seast:
R1 erirada, kus joostakse tavapärasest erinevat formaati.
R2 3,5-4,5 km (keskmine) – tavarada;ka erirada
R3 1,5-2,5 km (lihtne) – tavarada. 

5. Tulemuste arvestamine
Päevakute üldarvestusse lähevad 8 paremat tulemust. Mitmel rajal jooksmisel samal päeval läheb arvesse esimese stardiga saadud tulemus.
Koondtulemused: võrdse punktisumma korral määrab suuremate punktidega kohtade arv, nende võrduse korral viimase päevaku tulemus, kus osalesid mõlemad võistlejad.

Punkte antakse järgmiselt:
R1: 1.koht - 100 punkti, 2.koht 95, 3.koht 90, 4. 87, 5. 85, 6. 84 jne.

R2: 1.koht - 80 punkti, 2.koht 75, 3.koht 70, 4. 67, 5. 65, 6. 64 jne.

R3: 1.koht - 60 punkti, 2.koht 55, 3.koht 50, 4. 47, 5. 45, 6. 44 jne.


Punktiarvestus:

Eraldi arvestust peetakse M ja N klassides.

Punktid antakse radade R1, R2 ja R3 paremusjärjestuse alusel N ja M klassidele eraldi.  Seejärel viiakse osalejad koos saadud punktidega vanusejärgsesse võistlusklassi. 

Rajameistri punktid:  rajameister saab ühe korra eest R1 esikoha punktid ja teiste kordade eest oma jooksude keskmised punktid.


6. Auhinnad
Auhindade hulga võistlusklassides otsustab korraldaja pärast lõplike tulemuste selgumist. Üldjuhul autasustatakse kõikide võistlusklasside esikolmikut. 
Autasustatakse kõiki nöörirajal osalenuid.
Korraldajad ja toetajad võivad välja panna lisaauhindu.

7. Aus mäng
Kõik osalejad peavad rajale startima üksi, v.a. vabarada ja nöörirada.